...Dé praktijk voor massage in Leiden!

bel ons nu

 

Praktijkregels...


Om een massage zo soepel mogelijk te laten verlopen gelden de volgende regels. Als je een afspraak voor een massage met mij maakt, ga ik er vanuit dat je kennis hebt genomen van de onderstaande regels en hiermee akkoord gaat.


1. Ik ben een preventief masseur, maar ik ben geen massage-therapeut. De massages die ik geef zijn niet bedoeld om `medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen. In bepaalde gevallen kan ik besluiten om af te zien van het geven van een massage en je doorverwijzen naar een arts of specialist.


2. De certificaten en diploma's die ik heb behaald zijn voor jou als cliënt in te zien.


3. Ik ben niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.


4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid die hij/zij tijdens het intakegesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoord en veilig mogelijk kan uitvoeren.


5. Vriendelijk wordt verzocht om de mobiele telefoon e.d. uit te schakelen of op stil voor aanvang van de massage.


6. Ik wil je vriendelijk verzoeken op tijd maar niet te vroeg op je afspraak te komen. Daar ik geen wachtruimte heb verzoek ik om maximaal 10 minuten voor de afspraak aan te bellen.


7. De massages die ik geef hebben niets met erotiek en/of seks te maken.


8. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak, en alleen telefonisch, kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken kunnen worden doorberekend.


9. Een cadeaubon is geldig tot en met de op de bon vermelde datum.


10. Restitutie na aanschaf van cadeaubon of `10-rittenkaart' is niet mogelijk.


11. Eventuele gegevens die voor tijdens of na de massage aan mij verstrekt worden, zullen door mij vertrouwelijk worden behandeld en nooit aan derden verstrekt. Vanuit mijn beroepsethiek als zorggever houd ik mij aan een geheimhoudingsplicht.


12. Je kunt van mij verwachten dat hygiëne belangrijk is, ik verwacht dat van mijn cliënten ook.


13. Bij het maken van een afspraak wordt altijd jouw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.


14. Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel jou als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens de massage.


15. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je dat je mij nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van de massage die ik aan je geef.


16. Een massage kan contant betaald worden maar pinnen heeft de voorkeur. Een cadeaubon en/of `10-rittenkaart' kan contant betaald worden, gepint of middels een overschrijving t.n.v. SB Massages, IBAN: NL45 KNAB 0255 6178 60 o.v.v. cadeaubon of 10-rittenkaart en je naam.


17. Aanbiedingen in advertenties zijn alleen geldig in de aangegeven looptijd en gelden niet i.c.m. andere aanbiedingen.


18. Voor en/of na de massage even een korte douche? Het is mogelijk maar geef dit bij het maken van de afspraak even door.